Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας

Επιλογή της Γαλλικής φυσικά!!!
Θα βρείτε άφθονο υλικό για την ενημέρωση των μικρών μαθητών και την προώθηση των Γαλλικών στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.ifa.gr/index.php/fr/langue-francaise/le-francais-est-une-chance


και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης η κ. Ludivine de Souza διαθέτει υλικό στα ελληνικά για την ενημέρωση των γονιών.

Bon courage!!!