Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Exploitation de l'image dans une classe de FLE

Mes chères/chers collègues,
Την Τετάρτη, 24/11/2010 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μας με θέμα: «De l’image aux mots» κατά την οποία ασχοληθήκαμε με τη διδακτική αξιοποίηση της εικόνας. Επειδή δεν μπορώ να μεταφέρω την ατμόσφαιρα ενός βιωματικού εργαστηρίου, σας μεταφέρω συνοπτικά το θεωρητικό μέρος ελπίζοντας ότι θα σας δώσω μια διαφορετική οπτική και πολλές ιδέες για εναλλακτικές προσεγγίσεις.
ANALYSE ET INTERPRETATION
D’UNE IMAGE

QUEL TYPE D’IMAGES PEUT-ON UTILISER EN CLASSE?
• Schémas, graphiques, tableaux, plans de villes et de quartiers
• Reproductions de peintures, sculptures, photographies
• Cartes postales
• Affiches
• Photographies illustrant les articles de journaux
• Annonces publicitaires
• Bandes dessinées, dessins humoristiques

L’IMAGE DU TEXTE• La mise en forme (calligraphie,typographie, caractères gras, en italique etc)
• La ponctuation (guillemets, points d’exclamation, de suspension…)
• La disposition du texte (énumération, au centre, en deux colonnes etc)
Relation entre le signe iconique et le texte
• Fonction tautologique
• Fonction d’ancrage
• Fonction de relais
Le texte réduit la polysémie de l’image

Propositions d’activités
• Identifier (présenter, se présenter, illustrer)
• Décrire (classer, distinguer, comparer, opposer, définir des mots, des traits, des couleurs)
• Imaginer (situer dans l’espace, et le temps, faire dialoguer, inventer)
• Raconter (exprimer ses idées, ses sentiments, ses souvenirs)
• Argumenter (démontrer, persuader, faire un discours, juger, critiquer)


Premières réactions, impressions (que voyez-vous sur la photo)
Situation dans l’espace (ou sommes –nous, pays, ville, bâtiment etc)
Situation dans le temps (Datation du moment de la photo, époque, année saison)
Identité d’un personnage et premiers éléments de biographie (nom, profession, caractéristiques physiques, code vestimentaire)
Raisons de la présence de ce personnage à cet endroit (personnages secondaires)
Hors champs (Qu’y a-t-il à droite, devant, derrière qu’on ne voit pas)
Sensations (musique, bruit, sons, conversations, parfums, odeurs)
Couleurs (on pourrait proposer des couleurs pour une photo en noir et blanc)
Intérieurs, contenus (ce qui se cache dans un sac, une poche, une armoire, une tête…)
Imaginez les textes (graffitis, petits mots, pages de journaux intimes, lettres d’amour, les écrire ou en imaginer le thème, ou le ton)
Hors temps (que se passait-il dans ce même lieu une minute avant une heure avant, que va-t-il se passer dans une minute, dans une heure, dans dix ans)
Motivation du photographe (qui a pris la photo, pourquoi, quelle est sa relation avec les lieux et les personnages photographiés)

Identifier
1. Photo miroir ( Cette photo me plaît, pourquoi, rapports , quelle photo j’emporterais avec moi)
2. Photo-souvenir ( je me souviens de la place du village, du café, Je me souviens que la photo a été prise quand, en, sur, )
3. Albums de famille (présenter les personnages)
4. Retrouvailles (un objet de la photo, une poupée, un bibelot - sentiments)
5. Vendre un objet, maison vêtement véhicule qui apparaît sur la photo écrire une annonce dans un journal ou sur l’Internet accompagnée d’un petit texte pour présenter au mieux l’objet et en tirer le meilleur prix

Décrire
1. Oui- Non: Je vois, on peut voir, il ya , (Les participants au jeu main droite pour oui main gauche pour non)

2. Écrire un commentaire pour une photo et ensuite faire rechercher la photo dont il est le commentaire
3. Montrer la photo durant deux ou trois secondes et interroger immédiatement (passer à toute vitesse la photo, la bouger, l’agiter) description, sentiments, personnages photographiés
4. Description subjective (un moustique, de la poussière, une araignée cachée sous un radiateur)
5. En creux =Décrire tout ce qui est absent (il n’y a pas, plus, il n’y a aucun…)
6. Inventaire de définitions (approximation)
Décrire les éléments d’une photo sans mentionner le mot correspondant à la chose. (il y a un être feminin (au lieu de femme)
7. Faire un trou dans une demi feuille de papier et promener ce hublot sur la photo en essayant de décrire et de tirer de conclusions en se basant aux petits détails
8. Montrer une photo à une personne et lui demander de fermer les yeux et d’essayer de s’en souvenir le plus exactement possible (as-tu remarqué dans le coin supérieur gauche quelque chose de particulier?)
9. Ressemblances
10. Couleurs
11. Les détails (un point à chaque détail fourni après l’observation de la photo pendant 3 min.)

Imaginer
Hors champs
Hors temps
Portait chinois (si la photo était une musique Un film Un plat cuisiné, une matière)
Intérieurs, dialogues (bulles) monologues
Puzzle
Le jeu du photographe

Raconter
Tempête sous le crâne
Regarder la photo sous tous les angles de loin de près, les yeux mi-clos et dire tous les mots qui passent par la tête, les noter sans souci de logique, de cohérence- demander de relire ce qui a été écrit et de se servir des notes pour faire une description ou un récit

Argumenter
Photo pour un article de journal
Débats:pour ou contre les photos en noir et blanc, pour ou contre les photos numériques

On doit toujours exploiter une image suivant la grille CETOCSIC
• COMPOSITION (Lecture en Z de la photo: objets, personnages)
• ESPACE (lieu, endroit, intérieur, )
• TEMPS (chronologique, météorologique)
• ORGANISATION (le sens, le message,thème principal, intention cachée du créateur)
• COMPARAISON (portrait chinois: si c’était une musique, une couleur, un film, une couleur, une phrase, un mot, ce serait…)
• STYLE (réaliste, romantique, statique, dynamique)
• INTERTEXTUALITÉ (il y a des romans, chansons, poèmes, peintures qui ont abordé le même thème)
• CONTEXTE, CONDITIONS DE L’ENVIRONNEMENT (dans quel contexte la photo a-t-elle prise vacances, reportage. Qu’y a-t-il hors champs qu’on ne voit pas, que peut-on dire de la photo sur les plans culturel, social, psychologique, idéologique, politique etc)

BIBLIOGRAPHIE
• BARTHES, Roland, “Rhétorique de l’image”, Seuil, 1964
• TAGLIANTE, Christine, “La classe de langue” Clé International, Paris 1996
• YAICHE Francis, « Photos expressions » Hachette, Paris 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια: