Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Αφιέρωμα στην JACQUELINE DE ROMILLY

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑ’ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΪΟΣ – Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πολιτισμού και Βιβλίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

σας προσκαλούν στο
Αφιέρωμα στην JACQUELINE DE ROMILLY

την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 και ώρα 8:00 μ.μ.
στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (Εθν. Αμύνης 27).

Ομιλήτρια : η κ. Χ. Ινάχογλου, Σχ. Σύμβουλος Γαλλικής Κεντρικής Μακεδονίας,
με θέμα: « Η “Ελληνίδα” Jacqueline de Romilly».


Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και
του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

La lettre du Président de la Fédération Internationale des Professeurs de Français

Fédération Internationale des Professeurs de Français
Le Président
à Madame la Ministre de l’Education nationale tout au long de la vie et des Cultes de Grèce

Madame la Ministre,

Alertée par l’Association Panhellénique des Professeurs de Français Formation Universitaire (APELF), la Fédération internationale des professeurs de français apprend avec la plus grande inquiétude votre décision de supprimer l’enseignement du français des lycées grecs, et cela après que les horaires consacrés à cette langue aient déjà été réduits dans les collèges. Nous entendons même que cet enseignement pourrait être supprimé de la plupart des écoles.

Nous sommes d’autant plus surpris par cette décision que la Grèce est devenue récemment membre de l’Organisation internationale de la Francophonie et que différents traités européens auxquels elle a souscrit contiennent un volet culturel et des engagements à promouvoir le plurilinguisme.

Comme vous les savez aussi, la Grèce jouit en France et plus largement dans la Francophonie, d’une énorme aura culturelle et affective, et les Francophones ont exprimé autant qu’ils ont pu le faire toute leur solidarité dans les épreuves que traverse actuellement votre pays.

Nous, professeurs de français du monde entier, comprenons l’inquiétude professionnelle et culturelle de nos collègues grecs, et rappelons notre attachement à une éducation plurilingue seule à même à nos yeux, d’assurer aux citoyens une compréhension fine et riche du monde de demain.

C’est pourquoi, Madame la Ministre, nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer votre position sur l’enseignement du français dans le système éducatif grec.

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à mon profond respect.

Jean-Pierre Cuq
Président de la FIPF

Copie à Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie

Ανοικτή Επιστολή προς τους Γονείς

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ 12/518/61284/Γ1/27-05-2011 του ΥΠΔΒΜΘ, από τη σχολική χρονιά 2011-2011 και για τα επόμενα σχολικά έτη, θα διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, εκτός από τα Αγγλικά μία και μόνο δεύτερη ξένη γλώσσα, την οποία θα επιλέξει η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων με δήλωσή της ως τις 8 Ιουνίου.

Επίσης, σε κάθε Γυμνάσιο, με την Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ 62780/Γ2/2-06-2011, θα διδάσκεται μία και μόνο δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία θα επιλέγεται μεταξύ της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής ή της Ισπανικής.

Κατά συνέπεια, το κάθε σχολείο (Δημοτικό και Γυμνάσιο), θα χαρακτηριστεί άπαξ και δια παντός γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο.

Πρώτα θύματα αυτής της Υπουργικής Απόφασης είναι οι ίδιοι οι μαθητές: υποχρεώνονται να ακυρώσουν την αρχική επιλογή τους, εάν δε συμφωνεί με αυτήν της πλειοψηφίας, και εξαναγκάζονται από την επόμενη σχολική χρονιά 2011-2012 να παρακολουθήσουν άλλη 2η ξένη γλώσσα από αυτήν που επέλεξαν και διδάχθηκαν μία ολόκληρη σχολική χρονιά.

Συνέπειες αυτής της Υπουργικής Απόφασης είναι:
1. Η επιβολή της 2ης ξένης γλώσσας και όχι η επιλογή που αποτελεί βασικό κίνητρο μάθησης.
2. Η αναγκαστική μετακίνηση των παιδιών σε άλλο σχολείο στην περίπτωση που η επιλογή τους δεν είναι σύμφωνη με τη 2η ξένη γλώσσα του σχολείου φοίτησης.
3. Η εκμάθηση και διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας δε θα είναι αποτελεσματική καθώς τα τμήματα θα είναι πολυπληθέστερα.
4. Η εξαγγελθείσα σύνδεση της διδασκαλίας με την απόκτηση ενός διπλώματος/πιστοποίησης της 2ης ξένης γλώσσας δε θα είναι εφικτή.

Υπογραμμίζουμε ότι με τέτοιες αποφάσεις δεν προωθείται η δυνατότητα της πολυγλωσσίας, δεδομένου ότι υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής.

Ζητούμε την ενεργητική στήριξή σας για την απόσυρση αυτής της άδικης και αντιπαιδαγωγικής Υπουργικής Απόφασης που θα αποβεί εις βάρος των παιδιών μας.

Οι Επιστημονικές ενώσεις των καθηγητών της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Ζητούμε Αμεση Απόσυρση Ττων Υπουργικών Αποφάσεων

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
κινητοποιήστε συλλόγους εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων σας!
Υπογράψτε το παρακάτω υπόμνημα και στείλτε το στις Διευθύνσεις με κοινοποίηση στον Περιφερειακό Διευθυντή.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Έκπληξη και αγανάκτηση προκάλεσαν στους κλάδους μας οι αιφνίδιες Υπουργικές Αποφάσεις Φ 12/518/61284/Γ1/27-05-2011 και 62780/Γ2/2-06-2011 του ΥΠΔΒΜΘ, στη λογική της περικοπής των δαπανών. Σύμφωνα με αυτές, από τη νέα σχολική χρονιά 2011-2012 και για τα επόμενα σχολικά έτη θα διδάσκεται στα δημοτικά και γυμνάσια σχολεία μία και μόνο δεύτερη Ξένη Γλώσσα, την οποία θα επιλέξει η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων με δήλωσή της, χωρίς να γνωρίζει το αντίκρισμα της επιλογής.

Πρώτα θύματα αυτών των αποφάσεων είναι οι μαθητές μας, διότι:

1. Επιβάλλεται η 2η ξένη γλώσσα και δεν επιλέγεται, κάτι που αντιτίθεται στα βασικά κίνητρα μάθησης.
2. Προτείνεται η αναγκαστική μετακίνησή τους σε άλλο σχολείο στην περίπτωση που η επιλογή τους δεν είναι σύμφωνη με τη 2η ξένη γλώσσα του σχολείου φοίτησης ή η αναγκαστική διακοπή της 2ης ξένης γλώσσας.
3. Η εκμάθηση και διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας δε θα είναι αποτελεσματική καθώς τα τμήματα θα είναι πολυπληθέστερα.
4. Η εξαγγελθείσα σύνδεση της διδασκαλίας με την απόκτηση ενός διπλώματος/πιστοποίησης της 2ης ξένης γλώσσας δε θα είναι εφικτή. Πολλοί συνάδελφοι προετοιμάζουν τους μαθητές τους προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Κ.Π.Γ. και δυστυχώς αυτό διακόπτεται αιφνιδίως, λόγω των Υπουργικών Αποφάσεων που ελήφθησαν ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων. Κατά συνέπεια, οι γονείς υποχρεώνονται να αναζητήσουν εκτός δημόσιου σχολείου μόρφωση και απαραίτητες δεξιότητες ενώ επιβαρύνονται οικονομικά.

Τα επόμενα θύματα είναι οι εκπαιδευτικοί της 2ης Ξένης Γλώσσας, των οποίων ακυρώνεται το διδακτικό-παιδαγωγικό έργο, εφόσον αυτό διακόπτεται βίαια.

Από τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι:
1. Θα υπάρξει δυσλειτουργία στις σχολικές μονάδες
2. Απειλούνται θέσεις εργασίας.

• Επειδή έχουμε ήδη γίνει αποδέκτες πολλών διαμαρτυριών από μαθητές, γονείς και κηδεμόνες,
• επειδή θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα είναι φιλικά προσκείμενα στην ιδιωτική εκπαίδευση ενισχύοντας την παραπαιδεία και
• επειδή υποβαθμίζεται η ξένη γλώσσα
Ζητάμε

1. άμεση απόσυρση των απαράδεκτων Υπουργικών Αποφάσεων
2. ενίσχυση της πολυγλωσσίας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης κοινωνίας.
3. σεβασμό και αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ)

ΣΤΙΣ 10/6/2011

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ