Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Comment donner des conseils

Θα μπορούσατε να διδάξετε την προστακτική (ή να την ξαναθυμηθείτε) με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο:με τη βοήθεια ενός video.

Δείχνετε στους μαθητές σας μόνο την πρώτη εικόνα: Comment passer une bonne journée και τους παρακινείτε να γράψουν (σε ομάδες των 3 ή 4 ) πέντε προτάσεις- συμβουλές προς κάποιο/οιους φίλο/ους προκειμένου να περάσουν μια ωραία μέρα. Περνάτε από τις ομάδες, δίνετε τις λέξεις που σας ζητούν και διορθώνετε τις παραγωγές τους. Μπορεί να επιλέξουν ενικό ή πληθυντικό ή ακόμη και τον τύπο "il faut + infinitif". Μπορούν να το κάνουν αρκεί να διατηρήσουν τον ίδιο τύπο σε όλες τις προτάσεις τους.

Θα βρείτε φράσεις του τύπου: N'allez pas (Ne vas pas) à l'école, Écoutez de la musique, Faites de la gymnastique, Faites une promenade à la campagme κλπ και θα ζητήσετε να γραφούν όλες από τους εκπροσώπους των ομάδων. Χωρίστε τον πίνακα σε δύο στήλες: συμβουλές για ένα φίλο (2ο ενικό πρόσωπο)/συμβουλές για πολλούς (2ο πληθ. πρόσωπο). Οι καλύτερες και πιο πρωτότυπες συμβουλές μπορούν να αναρτηθούν σε ένα τοίχο της τάξης. Στη συνέχεια θα δείξετε το υπόλοιπο video που θα είναι σίγουρα μια έκπληξη για τους μαθητές σας.

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

Τα συμπεράσματα...δικά σας!

Ce qu’il est

Il est absurde
dit la raison
Il est ce qu’il est
dit l’amour
Il est une calamité
dit le calcul
Il n’est rien que de la peine
dit l’angoisse
Il est désespérant
dit l’intelligence
Il est ce qu’il est
dit l’amour
Il est ridicule
dit l’orgueil
Il est étourdi
dit la prudence
Il est impossible
dit l’expérience
Il est ce qu’il est
dit l’amour
traduit par Axel G. Sturm


pour son ami Antoine Sylvain Benjamin Désiré Gay

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

Jeux - Chansons- Correspondance

Για εσάς που έχετε σχετικές γνώσεις ή … φίλους να σας βοηθήσουν, μπορείτε στους παρακάτω δικτυακούς τόπους να βρείτε τραγούδια, παιχνίδια και ασκήσεις που σίγουρα θα αρέσουν στους μαθητές σας:
Α) Des Jeux
http://www.imagiers.net/fr http://jeudeloie.free.fr/ Le jeu de l’oie
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm
http://peinturefle.free.fr/indexjeu.htm
http://www.tv-reveil.com/ Jeux Online Gratuits
http://www.info-europe.fr/europe.web/jeux.dir/jeux_.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/cooperation/culturel/paris/parisentete_asp.htm
http://www.web-des-jeunes.com/
Β) Des Chansons
http://www.alyon.asso.fr/litterature/chansons/ Chansons populaires
http://perso.wanadoo.fr/chevrel/chanson.html La chanson francophone en classe de langue
http://www.paroles.net/ ABC de la chanson francophone
http://www.francofolies.net
http://www.rfimusique.com/siteFr/accueil/index.asp
Μπορείτε ακόμη να προτείνετε στους μαθητές σας να αλληλογραφήσουν στα Γαλλικά. Διευθύνσεις θα βρείτε στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
http://www.franceworld.com/fw3/ ; French Version :
http://www.franceworld.com/fw3/index.php3?Lang=fr : Franceworld, Recherche de correspondant; 15.000 correspondants à travers le monde
http://www.fipf.org/ : Site officiel de la Fédération Internationale des Professeurs de français ; Choisissez : Correspondance : passez une annonce και .....
http://www.francparler.org/ Στην στήλη: Petites Annonces θα βρείτε πολλές αγγελίες για correspondance de classe ή ακόμη για voyages scolaires. Φυσικά μπορείτε να βάλετε κι εσείς την αγγελία σας και να αναζητήσετε partenaires από όποια χώρα εσείς επιθυμείτε.

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

La Journée Internationale de la Francophonie est proche!

Tout sur la journée du 20 mars
Une journée dédiée à la langue française qui unit 200 millions de locuteurs recensés dans le monde et rassemble aussi les 803 millions de personnes vivant dans les 68 États et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Depuis 1990, les francophones de tous les continents célèbrent chaque 20 mars la Journée internationale de la Francophonie. La date du 20 mars a été retenue en commémoration de la signature, en 1970 à Niamey (Niger), du traité portant création de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), aujourd’hui Organisation internationale de la Francophonie.
Plusieurs manifestations, évenements artistiques et intellectuels auront lieu pendant ce jour-là
C'est une occasion, pour les francophones du monde entier, d’affirmer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur diversité.

Et...vous? Comment participerez-vous à cette fête internationale? Αvec une Sensibilisation aux principes de la Francophonie envers vos élèves, une exposition de livres francophones, une chasse au trésor, une projection d'un film français, une visite aux locaux de l'Institut Français, une petite représentation d'un extrait théâtral ou d'un sketch ou vous avez peut-être des idées beaucoup plus originales?
Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’Organisation Internationale de la Francophonie http://20mars.francophonie.org/2008 et des jeux relatifs, d'idées diverses sur le site http://www.tv5.org/langue française/lf/semainelf_2008/index.php