Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακαλύψτε τους ήρωες του Γαλατικού χωριού!

http://www.mage.fst.uha.fr/asterix/perso/gaulois.html

http://www.asterix.com/jeux/jeux-en-ligne/les-mots-caches.html

http://www.mage.fst.uha.fr/asterix/perso/romains.html

http://www.asterix.com/jeux/jeux-en-ligne/les-mots-caches.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: