Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Επιτέλους!!!

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣTO ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στον ιστότοπο Ψηφιακό Σχολείο(Digital School)του ΥπΔΒΜΘ έχει αναρτηθεί το εμπλουτισμένο με ψηφιακό μαθησιακό υλικό ηλεκτρονικό βιβλίο για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Action.fr gr1.

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου: http://digitalschool.minedu.gov.gr
Ψηφιακό εμπλουτισμένο βιβλίο Γαλλικών:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A108/314/2130,7696/

Το ψηφιακό μαθησιακό υλικό του βιβλίου μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη αλλά και αυτόνομα από το μαθητή (μελέτη στο σπίτι) και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, δραστηριότητες και ασκήσεις προσαρμοσμένες στα περιεχόμενα του βιβλίου του μαθητή και συγκεκριμένα:
* τα ηχητικά/ακουστικά αρχεία των βασικών κειμένων (διάλογοι BD)
* τα ηχητικά/ακουστικά αρχεία των ασκήσεων ανάπτυξης φωνητικών δεξιοτήτων
* γλωσσάρια για όλες τις διδακτικές ενότητες
* παρουσιάσεις μορφοσυντακτικών φαινομένων, γλωσσικών πράξεων καθώς και πολιτισμικών στοιχείων σε πολυμεσική μορφή (συνοδεύονται από ήχο και εικόνα)
* διαδραστικές ασκήσεις και δραστηριότητες, συχνά υπό τη μορφή εκπαιδευτικών παιχνιδιών (activités ludiques) για εμπέδωση της ύλης του βιβλίου και εξάσκηση στη χρήση της γλώσσας.
Η ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΣΗΜ.: Καθώς το υλικό τελεί υπό διαμόρφωση, οποιοσδήποτε σχολιασμός είναι
ευπρόσδεκτος/χρήσιμος και μπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Omadaemploutismougallikis@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: