Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

mercredi à la françaiseTην Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, 18.00΄ - 20.00΄, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Στρατού 2Α (αίθ. 22, 2ος όρ.) στη mercredi à la française  το θέμα μας θα είναι:
 « La photo déclencheur de parole ».
Σημειώνεται ότι πρόκειται για επανάληψη του atelier που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβρη κατά τη διάρκεια του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: