Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2007

Ας μιλήσουμε με χρώματα!!!

POLYCHROMIE
Cher frère blanc
Quand je suis né, j’étais noir
Quand j’ai grandi, j’étais noir
Quand je vais au soleil, je suis noir
Quand j’ai froid, je suis noir
Quand j’ai peur, je suis noir
Quand je suis malade, je suis noir…
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose
Quand tu as grandi, tu étais blanc
Quand tu vas au soleil, tu es rouge
Quand tu as froid, tu es bleu
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Et après cela, tu oses m’appeler
HOMME DE COULEUR !!!

Μπορούμε φυσικά να μιλήσουμε για λεξιλόγιο, για ρήματα, για αρσενικό και θηλυκό γένος, για χρώματα αλλά κυρίως μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για ρατσισμό και ξενοφοβία. Ας ξεχάσουμε για λίγο τη…γραμματική και ας προσεγγίσουμε το κείμενο για το βαθύτερο νόημά του που παρουσιάζεται απλά και με χιούμορ.
Στη συνέχεια οι (μικρότεροι) μαθητές θα μπορούσαν να ζωγραφίσουν φατσούλες και να τις χρωματίσουν για να εκφράσουν ένα συναίσθημα ή μια κατάσταση. Όταν οι συμμαθητές τους μαντέψουν σωστά, γράφουν μια λεζάντα ή περιγράφουν μια κατάσταση πχ. Il est malade, il a froid etc.

LA COULEUR DE VOS SENTIMENTS

Blanc signifie l’innocence et la pureté
Bleu signifie l’élévation de l’âme
Jaune signifie le dynamisme, le rayonnement
Marron signifie l’inquiétude, la tristesse, l’angoisse
Mauve signifie la gaieté, la bonté
Noir signifie le deuil, la mort, la tristesse
Orange signifie la beauté, la grandeur
Rose signifie la jeunesse, la tendresse
Rouge signifie la passion, l’audace, la colère, l’amour
Vert signifie la tranquillité, l’espoir


Και μία δραστηριότητα για την επανάληψη και τον έλεγχο κατανόησης των χρωμάτων. Το παιχνίδι αυτό που συχνά βρίσκουμε σε περιοδικά, βασίζεται στην αντίθεση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου.
Η εκφώνηση θα μπορούσε να είναι:
Quelle est la couleur des mots ci-dessous? (Ζητούμε από τους μαθητές σε γρήγορη εναλλαγή και σε πολύ σύντομο χρόνο να ονομάσουν το ΧΡΩΜΑ της λέξης και όχι το νόημά της. ) Κερδίζει αυτός που θα κάνει τα λιγότερα λάθη.

JAUNE, GRIS, ROUGE, BLEU, NOIR,
MAUVE, ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU,
MARRON, ORANGE, NOIR, ROUGE, GRIS

Μπερδεύονται κυρίως αυτοί που καταλαβαίνουν τι σημαίνει η λέξη. Η ταχύτητα και η ανταγωνιστικότητα, ως χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή και την ευχαρίστηση όλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: