Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

Jeux - Chansons- Correspondance

Για εσάς που έχετε σχετικές γνώσεις ή … φίλους να σας βοηθήσουν, μπορείτε στους παρακάτω δικτυακούς τόπους να βρείτε τραγούδια, παιχνίδια και ασκήσεις που σίγουρα θα αρέσουν στους μαθητές σας:
Α) Des Jeux
http://www.imagiers.net/fr http://jeudeloie.free.fr/ Le jeu de l’oie
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm
http://peinturefle.free.fr/indexjeu.htm
http://www.tv-reveil.com/ Jeux Online Gratuits
http://www.info-europe.fr/europe.web/jeux.dir/jeux_.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/cooperation/culturel/paris/parisentete_asp.htm
http://www.web-des-jeunes.com/
Β) Des Chansons
http://www.alyon.asso.fr/litterature/chansons/ Chansons populaires
http://perso.wanadoo.fr/chevrel/chanson.html La chanson francophone en classe de langue
http://www.paroles.net/ ABC de la chanson francophone
http://www.francofolies.net
http://www.rfimusique.com/siteFr/accueil/index.asp
Μπορείτε ακόμη να προτείνετε στους μαθητές σας να αλληλογραφήσουν στα Γαλλικά. Διευθύνσεις θα βρείτε στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
http://www.franceworld.com/fw3/ ; French Version :
http://www.franceworld.com/fw3/index.php3?Lang=fr : Franceworld, Recherche de correspondant; 15.000 correspondants à travers le monde
http://www.fipf.org/ : Site officiel de la Fédération Internationale des Professeurs de français ; Choisissez : Correspondance : passez une annonce και .....
http://www.francparler.org/ Στην στήλη: Petites Annonces θα βρείτε πολλές αγγελίες για correspondance de classe ή ακόμη για voyages scolaires. Φυσικά μπορείτε να βάλετε κι εσείς την αγγελία σας και να αναζητήσετε partenaires από όποια χώρα εσείς επιθυμείτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: