Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Célestin Freinet

Σχετική με την παιδαγωγική του Freinet τον οποίο αναφέρω μιλώντας για "διαφοροποιημένη παιδαγωγική" είναι μια εξαιρετική ταινία που μου θύμισε η συνάδελφος Λίνα Δουβαντζή.
L'École buissonnière (film)
Μπορείτε να την αναζητήσετε στις παρακάτω ηλ. διευθύνσεις και να την απολαύσετε μαζί με τους μαθητές σας.
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89cole_buissonni%C3%A8re_%28film%29

http://www.myfilm.gr/6236

http://www.youtube.com/watch?v=SPk-sAOBA14

http://www.youtube.com/watch?v=W-y9MNzS6BE

Δεν υπάρχουν σχόλια: