Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

La langue change!!!

Découvrez les nouveaux mots du dictionnaire 2012

http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-1961-5-les-nouveaux-mots-du-dictionnaire-2012.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: