Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Stratégies de lecture

Mes chers/chères,


σας ξαναθυμίζω τις τεχνικές ανάγνωσης  που μου ζητήσατε:

le repérage

l’écrémage

le survol

l’approfondissement

la lecture de loisir

Διάφορες ιδέες-προτάσεις για μια "αυθεντική " ανάγνωση:

-Διαβάζει ο καθένας με διαφορετικό ύφος, παίζοντας κάποιο ρόλο (ως γέρος, γριά, μάγισσα, αυστηρός δάσκαλος, μικρό παιδί κλπ)

-σε διαφορετική ένταση (ψιθυριστά, δυνατά, σε ρυθμό υπαγόρευσης κλπ)

-Ο κάθε μαθητής διαλέγει ένα ποίημα ή ένα απόσπασμα από ένα κείμενο και το "αφιερώνει" σε κάποιο συμμαθητή  ή συμμαθήτρια.

-Διαβάζουν αγγελίες, τα ζώδια, το πρόγραμμα τηλεόρασης, (διαφορετικές σελίδες ο καθένας)προσπαθώντας να βρουν αυτό που θα ενδιέφερε κάποιον συμμαθητή και του το διαβάζουν φωναχτά.(υπενθυμίζω ότι το κάθε παιδί έχει κολλημένο επάνω του ένα post it με το επάγγελμά του, ή το ζώδιό του ή κάποιες προτιμήσεις κλπ)

-Διαβάζουν με τη σειρά, χωρίς καθυστέρηση (μια φράση ο καθένας)ένα γνωστό κείμενο από τις λέξεις του οποίου έχετε αφαιρέσει ένα γράμμα. Όποιος καθυστερήσει ή λαθέψει, χάνει.

-Χωρισμένοι σε δυο ομάδες διαβάζουν: η πρώτη ομάδα έχει ένα κείμενο λανθασμένο και η δεύτερη ομάδα κρατώντας το σωστό οφείλει να ακούσει προσεκτικά, να εντοπίσει τα λάθη και να τα διορθώσει άμεσα.

-Γράφουμε σε κόλλες χαρτιού λίστες με λέξεις σχετικές και μία λέξη άσχετη. (πχ.pain,lait,avion, fromage) . Δίνουμε την κόλλα σε κάποιον μαθητή (1 κάθε φορά). Αυτός διαβάζει μεγαλόφωνα και η υπόλοιπη τάξη πρέπει να ανακαλύψει αμέσως το intrus.

-Οι μαθητές έχουν μπροστά τους μια εικόνα(σκίτσο, φωτό) σχετική με το κείμενο που ακούν (από τον καθηγητή ή ένα μαθητή).Προσπαθούν να εντοπίσουν στο κείμενο που ακούν, λέξεις που εικονίζονται και τις κυκλώνουν.

-Επάνω από ένα κείμενο, περνούν μια κόλλα στην οποία έχουν ανοίξει ένα μικρό "παραθυράκι". Μετακινώντας την κόλλα, από αυτό το άνοιγμα διαβάζουν 10(μόνο) λέξεις σκόρπιες. Τις αντιγράφουν. Κλείνουν το βιβλίο και προσπαθούν να συμπεράνουν το νόημα του κειμένου. Όλοι κάνουν υποθέσεις (στα ελληνικά αν είναι αρχάριοι) και στο τέλος ανοίγουμε και διαβάζουμε το κείμενο να ανακαλύψουμε ποιες υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν.


Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες και πολλά άλλα που αναφέρθηκαν την Τετάρτη 13 Μαρτίου,  μετατρέπουν τη σχολική άσκηση σε παιχνίδι, δίνουν ένα άλλοθι για να διαβάσει κανείς και κυρίως μετατρέπουν τους μαθητές σε "auditeurs actifs".

Την Τετάρτη 17 Απριλίου θα έχουμε ακόμη μια "mercredi à la française".Δεν υπάρχουν σχόλια: