Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Dictionnaires

Η γλώσσα, ως ζωντανός οργανισμός, εξελίσσεται,εμπλουτίζεται, δανείζεται, αλλάζει...
Στη γαλλική, όπως και στη μητρική μας γλώσσα πολλές φορές, δεν κατανοούμε λέξεις, δεν βρίσκουμε αντιστοιχίες. Tα λεξικά που διαθέτουμε δεν μας ικανοποιούν πάντα: ακόμη και τα πιο σύγχρονα έχουν ελλείψεις , δεν περιέχουν δάνεια, νεολογισμούς, όρους τεχνολογικούς,   λέξεις που προέρχονται από το χώρο της πληροφορικής κλπ.
Τα παρακάτω ηλεκτρονικά λεξικά ίσως δώσουν λύση σε γλωσσικά,μεταφραστικά προβλήματά σας.

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/
 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
 
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/
 
 http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/    (εξαιρετικό για πιο εξειδικευμένα θέματα)


Για τα άλλα προβλήματα...ακόμη  χρειάζεται πολλή έρευνα! Υπομονή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: