Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Συμμετοχή σε πρόγραμμα COMENIUS

«Αναζητούνται» καθηγητές ξένων γνωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής γλώσσας) που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για διδασκαλία της γλώσσας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Comenius, LLL long life learning με θέμα "WIMI the human face of digital learning". Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετέχει ως εταίρος και το Παιδαγωγικό τμήμα του ΑΠΘ.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο. Η προθεσμία λήγει στις αρχές Ιανουαρίου 2009.

Επίσης για τους ευαισθητοποιημένους με το θέμα του περιβάλλοντος, στέλνω και μια διεύθυνση για ένα ενδιαφέρον παιχνίδι: http://www.honoloko.com
Το παιχνίδι είναι παραγωγή της Kids' Zone of the EEA (Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΕΕ και αφορά θέματα περιβάλλοντος)
website at: http://ecoagents.eea.europa.eu/.


EU Comenius Network Project “Wide Minds”: Web-based Audit Questionnaire
“The use of educational e-learning equipment and applications in foreign language classes”
With this questionnaire we would like to find out to what extent and in which ways you use computers and computer-based applications to support your foreign language classes.
Your pupils should be between the ages of 10 and 12 years.
Our pedagogic focus is on blended language learning, i.e. on the combination of classroom and homework with e-learning applications and activities.
In this context, we use the term Information & Communication Technologies (ICT) to refer to a rather wide range of applications and related contents and activities. We include in particular the following:
multimedia language learning packages (on CD-ROM or online) and authentic web resources;
testing and assessment tools, e.g. e-portfolios;
content resources and content management systems (CMS);
learning management systems (LMS), e.g. e-learning platforms like Moodle;
communication and social interaction, e.g. video conferencing, e-mail, chat, forum, blogs, podcasts and wikis.
Please keep this wide range of applications, contents and activities in mind when you answer the following questions – and add others if you feel they should be included.
To take part in the questionnaire, please follow the steps below (to make sure your data won’t be lost, please see the information on saving and resuming the questionnaire):
- register at: http://www.es-courseportal.uni-tuebingen.de/limesurvey/index.php?sid=78892 ;
- a confirmation mail will be sent to you within a few minutes(please also check your spam filter), including the link to your individual questionnaire;
- follow this link to activate your individual questionnaire;
- we suggest you aim to fill out the questionnaire in 1 sitting;
- if you need to stop filling out the questionnaire or if you leave it inactive for more than 20 minutes, please make sure you save it provisionally, or else your data will be lost;
- to save your questionnaire provisionally:
o click on “resume later” on the bottom left of the page,
o enter your name, email address (the same that you used for registration) and a password of your choice,
o an email “Saved survey details” will be sent to you with your details and a link;
- to resume work on your questionnaire, follow the link from that email;
- once you have finished entering your data and want to send off your questionnaire, please click “Submit” on the last page (no changes are possible after this step).
Personal registration data will not be disclosed or used outside the WiMi project.

Δεν υπάρχουν σχόλια: