Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Exploitation des cartes

Δύο χάρτες που θεωρώ ότι μπορούν να σας φανούν χρήσιμοι παράλληλα με το διδασκόμενο βιβλίο. Παραθέτω κάποιες προτάσεις:
1. αντλώντας πληροφορίες από τους χάρτες, ενημερώστε μαθητές, γονείς και συναδέλφους σχετικά με τη Γαλλοφωνία και τα στερεότυπα της Γαλλίας,
2. προβάλλετε τους χάρτες με τη βοήθεια ενός vidéoprojecteur και παρακινήστε τα παιδιά να σχολιάσουν (en français) τις εικόνες.
3. εκτυπώστε το χάρτη της Γαλλοφωνίας και ζητήστε από τους μαθητές α) να ετοιμάσουν κάρτες με τα ονόματα των Γαλλόφωνων κρατών και να τις τοποθετήσουν στον χάρτη παρουσιάζοντάς τα παράλληλα, (δίνοντας τη γεωγραφική θέση, και κάποιο άλλο στοιχείο πχ. αριθμό κατοίκων, νόμισμα κλπ) και β) να κατασκευάσουν τις σημαίες των κρατών αυτών παίρνοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο.
4. Εκτυπώστε σε μεγέθυνση, το χάρτη της Γαλλίας, πλαστικοποιήστε τον και αναθέστε στους μαθητές ατομικά ή σε ομάδες (εν είδει projet), να συλλέξουν πληροφορίες για όλα τα εικονιζόμενα σύμβολα και στερεότυπα της Γαλλίας. Θα μπορούσε να γίνει μια εκτενής παρουσίαση, ακόμη και στα Ελληνικά, αν το επίπεδο των μαθητών δεν ευνοεί τη χρήση της Γαλλικής και στη συνέχεια να γραφούν στα γαλλικά, μικρά κείμενα ως λεζάντες που θα κολληθούν γύρω από το χάρτη με βέλος συνδετικό με την αντίστοιχη εικόνα. Πχ. Le coq: symbole de France, Le corbeau et le renard: fable de Lafontaine, Ariane 5: le plus gros satellite de télécommunication jamais lancé au monde, Concorde: l’avion supersonique, Les trois mousquetaires: roman de A. Dumas, Le Penseur: statue de Rodin etc
5. Ως συνέχεια του σχεδίου εργασίας θα μπορούσαν να ετοιμάσουν ένα χάρτη της Ελλάδας με σύμβολα, στερεότυπα που θα ήθελαν να κάνουν γνωστά καθώς και συνοδευτικά κείμενα (για δημοσίευση πχ. σε ένα γαλλικό έντυπο).
Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς έχετε ήδη δουλέψει με ανάλογες τεχνικές, και θα έχετε ενδεχομένως πολύ περισσότερες ιδέες από αυτές που επιγραμματικά παρουσίασα. Χρησιμοποιήστε τους χάρτες για επανάληψη λεξιλογίου και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, για παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου ή απλώς για διακόσμηση της τάξης!

Δεν υπάρχουν σχόλια: